Kredi Çeşitleri

İşletme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Kredi Limiti : 200.000 TL

Kredi Vadesi : 1-5 yıl

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5


Yatırım ve Destek Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

 

Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf-Sanatkarların işletmeleri için ihtiyaç duydukları yeni makina, araç ve gereç ile işyeri  alımları için kullandırılır.

 

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni ve sigorta

Kredi Limiti : 500.000 TL

Kredi Vadesi : 2-10 Yıl

Kredi Faiz Oranı :1 yıla Kadar %4, 2 Yıldan fazla vadeli %5